Medlemsavgift 2021

Medlemsavgiften för 2021 fastställdes på årsmötet till 300 kr.

I enlighet med §18 i stadgarna måste medlemsavgiften vara betald på det sätt som styrelsen beslutat för att rösträtt ska gälla. På årsmötet beslutades att medlemsavgiften ska vara betald senast 30 april 2021.

Det finns även möjlighet att endast vara stödmedlem till en avgift på 100 kr. Detta ger ingen rösträtt.

Medlemsavgiften kan betalas till bankgiro 833-0805 eller swish 1234579991