Time To Rock Festival

Kulturföreningen F-yra i Knislinge bildades 2006 med primärt syfte att anordna en musikfestival.
En förlaga var det då sedan länge nerlagda ”Helgeå-Rock”. Ett arrangemang grundat av IFK Knislinge tillsammans med Pälle Fridlund, då som medlem i lokala gruppen Smens Baglomma.
helgeafestivalen
I syfte att använda samma upplägg tog F-yra kontakt med IFK Knislinge och Nöjesmagazinet Scala , tillsammans arrangerade vi 2006 den första upplagan av Helgeåfestivalen som nu är Time To Rock Festival.

Det har tagit några år för rötterna att få ordentligt fäste. Men tack vare ideellt arbete tillsammans med god portion tålamod så har vi skaffat oss ett gott anseende i musik-Sverige.

Från att vi 2006 försökte skramla ihop artister med hjälp av kaffepengar så är sitsen inför 2012 års festival långt annorlunda.
Idag så behöver vi inte köra några övertalningskampanjer. Artisterna kommer i allt högre utsträckning till oss och ber om att få komma till Knislinge och spela. Detta tar vi som ett kvitto på att vi hela tiden varit på rätt väg.
2011 blev ett ordentligt lyft för festivalen då vi flyttade till vårt nya område i anslutning till Knislinge Folkets Park.

Då möjligheten att boka Kim Larsen dök upp fanns det ingen tvekan trots att han inte hade möjlighet att spela just på dagen för festivalen. Vi la helt enkelt till en dag till festivalen.

www.timetorockfestival.se