Styrelsen

Ordförande: Patrik Salomonsson, Kontakta mig!

Kassör: Anna Martinsson

Sekreterare: Camilla Sandqvist Andersson
Ledamöter: Andreas Martinsson, Nicke Hanéll, Bert-Ola Petersen, Jörgen Andersson

Suppleanter: vakant, Sven-Anders Mankel

Revisorer: Bo Petersson, vakant

klubba