Knislinge Folketshus och Parkföreningens stadgar

Nu är hemsidan uppdaterad med föreningens stadgar. 

Klicka på länken så kommer ni till rätt sida direkt: Stadgar