Styrelsen

Ordförande: Hans-Inge Solmeby, Kontakta mig!

Kassör: Anna Martinsson

Sekreterare: Camilla Sandqvist Andersson
Ledamöter: Andreas Martinsson, Nicke Hanéll, Bert-Ola Petersen, Jörgen Andersson

Supleanter: Jimmy Ek, Sven-Anders Mankel

Revisorer: Patrik Salomonsson, Bo Petersson

klubba