Andelsägare se hit

TILL ALLA ANDELSÄGARE I

               FOLKETS PARK KNISLINGE

Styrelsen har beslutat att på grund av ofullständigt andels register

göra en uppdatering.

Har du andelar och vill ha dom kvar skall du före den 1 Februari 2016

anmäla detta med Namn och Andels nr till:

E-mail: knislingefp@outlook.com eller via telefon till

Hans-Inge Solmeby 070-3108044

2015-11-20

Hans-Inge Solmeby

Ordförande

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.